Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Предмет на поръчката: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на “Диагностично консултативен център VI-София ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция

Read more

Поръчка 9039655

Осигуряване на нощна физическа ограна през делничните дни и денонощна физическа охрана през почивните и празничните дни на сградата и персонала на „Диагностично консултативен

Read more