Кабинети

ДКЦ VI предлага специализирана извънболнична медицинска помощ на съвременно ниво
с висококвалифицирани специалисти
и модерна апаратура, като разполага със следните кабинети:

Кабинет - №ЧетниНечетниТелефон
Гастроентерологичен к-т - №36 д-р Петкова понеделник до четвъртък -14.00-19.00(02) 9213258
Гастроентерологичен к-т - №36 д-р Треновска понеделник до петък - 9.00-16.00(02) 9213258
Физиотерапевтичен к-т д-р Кръстева7,30-14,00 12,00-19,00(02) 9213255
Физиотерапевтичен к-т д-р Поцкова 12,00-19,00 7,30-14,00(02) 9213255
УНГ к-т №3 д-р Вълева13,30-19,007,30-13,30(02) 9213298
УНГ к-т №3 д-р Демирева7,30-13,3013,30-19,00(02) 9213298
Очен к-т възрастни № 6 д-р М.Тодорова13,30-19,008,00-13,30
Очен к-т възрастни № 6 д-р Алексиева8,00-13,3013,30-19,00

Кабинет - №понеделниквторниксрядачетвъртъкпетъкТелефон
Акушерогинекологичен к-т № 9 д-р Михайлов13,00-18,008,00-13,0013,00-18,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213245
Акушерогинекологичен к-т № 11 д-р И.Иванова15,30-18,0015,30-18,0015,30-18,0015,30-18,0015,30-18,00(02) 9213259
Акушерогинекологичен к-т № 14 д-р Антонова8,00-13,0013,00-18,008,00-13,0013,00-18,008,00-13,00(02) 9213260
Дерматовенерологичен к-т № 27 д-р Станева8,30-13,308,30-13,3013,30-19,008,30-13,308,30-13,30(02) 9213257
Дерматовенерологичен к-т № 27 д-р Прокопова14,00-19,0014,00-19,008,00-13,00(02) 9213257
Неврологичен к-т № 4 д-р Додовска8,00-13,3013,30-19,008,00-13,3013,30-19,008,00-13,30(02) 9213222
Неврологичен к-т № 4 д-р Василева13,30-19,008,00-13,3013,30-19,008,00-13,3013,30-19,00(02) 9213222
Очен к-т детски № 35 д-р Маркова8,00-15,308,00-15,308,00-15,308,00-15,308,00-15,30(02) 9213224
Очен к-т детски № 35 д-р Русева12,00-19,0012,00-19,0012,00-19,0012,00-19,0012,00-19,00(02) 9213224
Педиатричен к-т № 1 д-р Гайтанджиев8,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213249
Педиатричен к-т № 7 д-р Трифонова8,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213266
Психиатричен к-т № 1 д-р Клисурска14,00-18,0014,00-18,0014,00-18,0014,00-18,0014,00-18,00(02) 9213249
Ортопедичен к-т № 18 д-р Атанасов -работи по мес.график8,00-12,008,00-12,008,00-12,008,00-12,008,00-12,00(02) 9213273
Пулмологичен к-т № 24 д-р Боянова14,00-17,30(02) 9213274
Пулмологичен к-т № 24 д-р Евгениева8,00-12,308,00-12,308,00-12,00(02) 9213274
Алергологичен к-т № 24 д-р Л.Тодорова16,00-19,307,30-11,0016,00-19,3016,00-19,307,30-11,00(02) 9213274
Детски алергологичен к-т № 24 д-р Л.Тодорова12,30-16,0010,30-13,3012,30-16,0012,30-16,0011,00-14,30(02) 9213274
Кардиологичен к-т № 31 д-р Арабаджийска8,30-13,3014,00-20,008,30-13,3014,00-20,008,30-13,30(02) 9213287
Кардиологичен к-т № 31 д-р Атанасова14,00-18,308,00-13,0014,00-18,308,00-13,00(02) 9213287
Кардиологичен к-т № 33 д-р С.Тодоровачетна дата –8,00-13,30 нечетна дата 14,00-20,00четна дата –8,00-13,30 нечетна дата 14,00-20,00четна дата –8,00-13,30 нечетна дата 14,00-20,00(02) 9213247
Ендокринологичен к-т № 13 д-р Св.Иванова8,00-16,0014,00-20,008,00-16,0014,00-20,008,00-16,00(02) 9213296
Ендокринологичен к-т № 13 д-р Димова 13,30-19,008,00-13,0013,30-19,008,00-13,0013,30-19,00(02) 9213282
Хирургичен к-т № 15 д-р Симеонов8,00-14,008,00-14,008,00-14,008,00-14,008,00-14,00(02) 9213275
Хирургичен к-т № 15 д-р Петков17,00-20,0017,00-20,0017,00-20,00(02) 9213275
Хирургичен к-т № 15 д-р Габраков15,30-19,3015,30-19,30(02) 9213275
Урологичен к-т № 18 д-р Евгениев16,00-19,3016,00-19,3016,00-19,3016,00-19,30(02) 9213273
Урологичен к-т № 18 д-р Дренков14,30-16,0014,30-16,00(02) 9213273