Кабинети

ДКЦ VI предлага специализирана извънболнична медицинска помощ на съвременно ниво
с висококвалифицирани специалисти
и модерна апаратура, като разполага със следните кабинети:

Кабинет - №ЧетниНечетниТелефон
Гастроентерологичен к-т №36
д-р Треновска
по майчинствопо майчинствопо майчинство
Физиотерапевтичен к-т
д-р Кръстева
7,30-14,00 12,00-19,00(02) 9213255
Физиотерапевтичен к-т
д-р Поцкова
12,00-19,00 7,30-14,00(02) 9213255
УНГ к-т №3
д-р Вълева
13,30-19,007,30-13,30(02) 9213298
УНГ к-т №3
д-р Демирева
7,30-13,3013,30-19,00(02) 9213298
Очен к-т възрастни № 6
д-р М.Тодорова
13,30-19,008,00-13,30
Очен к-т възрастни № 6
д-р Алексиева
8,00-13,3013,30-19,00

Кабинет - №понеделниквторниксрядачетвъртъкпетъкТелефон
Акушерогинекологичен к-т № 9
д-р Михайлов
13,00-18,008,00-13,0013,00-18,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213245
Акушерогинекологичен к-т № 11
д-р И.Иванова
15,30-18,0015,30-18,0015,30-18,0015,30-18,0015,30-18,00(02) 9213259
Дерматовенерологичен к-т № 27
д-р Станева
8,30-13,308,30-13,3013,30-19,008,30-13,308,30-13,30(02) 9213257
Дерматовенерологичен к-т № 27
д-р Прокопова
14,00-19,0014,00-19,008,00-13,00(02) 9213257
Неврологичен к-т № 4
д-р Додовска
8,00-13,3013,30-19,008,00-13,3013,30-19,008,00-13,30(02) 9213222
Неврологичен к-т № 4
д-р Василева
13,30-19,008,00-13,3013,30-19,008,00-13,3013,30-19,00(02) 9213222
Очен к-т детски № 35
д-р Маркова
8,00-15,308,00-15,308,00-15,308,00-15,308,00-15,30(02) 9213224
Очен к-т детски № 35
д-р Русева
12,00-19,0012,00-19,0012,00-19,0012,00-19,0012,00-19,00(02) 9213224
Педиатричен к-т № 1
д-р Гайтанджиев
8,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213249
Педиатричен к-т № 7
д-р Трифонова
8,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,008,00-13,00(02) 9213266
Ортопедичен к-т № 18
д-р Атанасов
-работи по мес.график
8,00-12,008,00-12,008,00-12,008,00-12,008,00-12,00(02) 9213273
Пулмологичен к-т № 24
д-р Боянова
14,00-17,30(02) 9213274
Пулмологичен к-т № 24
д-р Евгениева
8,00-12,308,00-12,308,00-12,00(02) 9213274
Алергологичен и детски алерг.
к-т № 24 д-р Л.Тодорова
12,30-17,3007,30-12,3012,30-17,3012,30-17,30(02) 9213274
Кардиологичен к-т № 31
д-р Арабаджийска
8,30-13,3014,00-20,008,30-13,3014,00-20,008,30-13,30(02) 9213287
Кардиологичен к-т № 31
д-р Атанасова
14,00-18,308,00-13,0014,00-18,308,00-13,00(02) 9213287
Кардиологичен к-т № 33
д-р С.Тодорова
чд=08,00-13,30;
нд=14,00-20,00
чд=08,00-13,30;
нд=14,00-20,00
чд=08,00-13,30;
нд=14,00-20,00
(02) 9213247
Ендокринологичен к-т № 13
д-р Св.Иванова
8,00-16,0014,00-20,008,00-16,0014,00-20,008,00-16,00(02) 9213296
Ендокринологичен к-т № 13
д-р Димова
13,30-19,008,00-13,0013,30-19,008,00-13,0013,30-19,00(02) 9213282
Хирургичен к-т № 15
д-р Симеонов
8,00-14,008,00-14,008,00-14,008,00-14,008,00-14,00(02) 9213275
Хирургичен к-т № 15
д-р Петков
17,00-20,0017,00-20,0017,00-20,00(02) 9213275
Хирургичен к-т № 15
д-р Габраков
15,30-19,3015,30-19,30(02) 9213275
Урологичен к-т № 18
д-р Евгениев
16,00-19,3016,00-19,3016,00-19,3016,00-19,30(02) 9213273
Гастроентерологичен к-т №36
д-р Вълчков
08,00-12,0008,00-12,0008,00-12,00
Психиатричен к-т № 1
д-р Христова
09,00-12,3009,00-12,3009,00-12,30