Процедура

Процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти-обособени части на капитала на „Диагностично консултативен център VI-София“ ЕООД.

Документи :