Образна диагностика

Сектор „Образна диагностика“ при ДКЦ IV включва Рентгенов, Мамологичен и
Ехографски кабинети.

Рентгеновият кабинет разполага с нов, модерен апарат BMI, на водеща в света фирма. Рентгеновата тръба -„Тошиба“отговаря на всички международни стандарти.
Това позволява екипът от лекари и лаборанти да прилага на практика най-съвременните изисквания за безопасност при работа с йонизиращи лъчения. По този начин пациентът
получава максимална полза от изследването, при намален до минимум риск от нежелани
въздействия. Разполагаме с камера, която отчита дозата на всеки пациент индивидуално.
Мамологичният кабинет е оборудван с апарати на Сименс и Фукуда.

Съчетанието на модерна апаратура и високо квалифициран персонал е гаранция за добра
диагностика на нашите пациенти.