Начало

Вашето здраве е нашата грижа!”

ДКЦ VІ – София” ЕООД е правоприемник на Амбулаторно–поликлинично здравно заведение №6. През периода 1976 – 1985 г. Трета градска обединена болница – гр. София е база на Научния институт по сърдечно-съдови заболявания. В този период са разкрити и две поликлиники към болницата – общопрофилна с републикански консултативни и диспансерни кабинети и стоматологична. През 2000 г. общопрофилното поликлинично заведение се преобразува в ДКЦ.