Клинична Лаборатория

Клиничната лаборатория е функционално обособена единица в рамките на ДКЦ 6.
В нея се извършват изследвания с цел: , профилактика, диагностика и скрининг на заболявания,
проследяване хода на лечебния процес.
Сертифицирана е на база участие в Система за външна оценка на качеството,
организирана от Дружеството за осигуряване на качеството в Медицинските лаборатории.
Използва съвременна апаратура, която гарантира висока надеждност на резултатите и точност на извършваните анализи.
Лабораторията има договор със Здравната каса.

Спектърът на изследванията и цените са представени в публикувания на сайта ценоразпис.

Тук можете да вземете онлайн резултатите