Бизнес план за 2020г.

Центърът предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравете на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората.

Пълният тест от бизнес плана за 2020та година можете да видите в прикачения документ.