Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория

Предмет на поръчката: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, за нуждите на “Диагностично консултативен център VI-София ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция

Read more