Обява

На основание чл.27, ал.3, във връзка с ал.1 от Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет и Заповед № 221./23.05.2018г. на Управителя на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД , ще се проведе конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД, представляващ част от сграда с идентификатор 68134.1203.941.4 /корпус А/, находяща се в гр.София, ул.“Коньовица“ № 65 и разположен на първи етаж-фоайе, със застроена търговска площ от 55 кв.м, със специфично конкурсно условие – за аптека.
Повече информация можете да откриете в прикаченият документ : Обява