Физиотерапия

Сектор Физиотерапия е правоприемник на Физиотерапията на бившата Трета градска
болница. Оборудвана е с модерна апаратура за Електро и Светлолечение, Магнитотерапия,
УВ терапия, инхалации, кабинет за Лазертерапия и кабинет за лимфен дренаж.
Сектор „Кинезитерапия“ разполага с всички необходими уреди за ЛФК и клетка на Роше.

Персоналът от двама лекари – специалисти по „Физикална медицина и рехабилитация“
и 7 рехабилитатори притежава отлична професионална квалификация и опит.