Обява

Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Дигностично консултативен център VI-София“ ЕООД