Конкурс за отдаване под наем

На основание чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет и Заповед № 135/11.03.2020г.  на Управителя на диагностично консултативен център VI-София ЕООД, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на “Диагностично консултативен център VI-София” ЕООД, – ПОМЕЩЕНИЕ  кабинет № 13, находящ се в гр. София район “ Илинден”, сградата на “Диагностично консултативен център VI-София” ЕООД. находяща се в гр.София, ул. “ Коньовица” № 65 разположен на втори етаж, със застроена площ от 20.30 кв.м.,  както и помещения за общо ползване и 9,60 кв.м. от прилежащите му идеални части от общите части на имота, със специфично конкурсно условие – за лаборатория за образна диагностика на глава с приложение в денталната медицина. при начална конкурсна цена  за месец май наем 295 лева / двеста деветдесет и пет лева/, без ДДС

Срок договор за наем – 3 /три/ години.

Цялата обява можете да свалите от ТУК