Ценоразпис Лаборатория

Ценоразписът е актуален към дата: 20.04.2023г.

Хематология
ПродуктЦена
СУЕ Westergreen2.00 лв.
СУЕ (ESR микро метод)2.00 лв.
Пълна кръвна картина - 22 пок.5.50 лв.
ДКК- микроскопия7.00 лв.
Ret.(ретикулоцити)2.50 лв.
Комплексна кр. картина9.50 лв.
Таласемия и хемоглобинози21.00 лв.
Морфология на еритроцити7.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Глюкоза ( Glucose )4.70 лв.
Урея ( Urea )2.80 лв.
Креатинин2.80 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)2.80 лв.
Билирубин - общ2.80 лв.
Билирубин - директен3.00 лв.
Общ белтък (Total protein)2.80 лв.
Албумин2.50 лв.
CRP (С-реактивен протеин)4.50 лв.
Fe5.50 лв.
Натрий3.50 лв.
Калий ( K ; Potassium)3.50 лв.
Хлориди3.50 лв.
Калций3.50 лв.
Йонизиран калций ( Са++ )3.50 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )3.50 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )5.00 лв.
TЖСК6.00 лв.
АСАТ- ASAT3.00 лв.
АЛАТ-ALAT3.00 лв.
Креатинкиназа - CPK3.50 лв.
Гама-GT3.00 лв.
Алк. ALP3.00 лв.
ЛДХ ( LDH )4.00 лв.
Алфа - амилаза ( Amylase )4.30 лв.
Холестерол-общ2.80 лв.
Холестерол - HDL3.50 лв.
LDL-Холестерол-direct3.50 лв.
Триглицериди2.50 лв.
Липиден профил10.50 лв.
Амилаза - урина4.00 лв.
Калций в диуреза3.50 лв.
Фосфор в диуреза3.50 лв.
Остатъчен азот0.00 лв.
Липаза ( Lipase )4.50 лв.
Натрий и калий комплексно6.00 лв.
Маркер за костно разграждане за д-ка на остеопороз20.00 лв.
hs CRP8.00 лв.
Церулоплазмин19.00 лв.
Фолиева киселина19.00 лв.
UIBC(ЖСК)0.00 лв.
Гликиран хемоглобин11.00 лв.
T HB0.00 лв.
Hb A10.00 лв.
Кръвно-захарен профил5.50 лв.
Kреатининов клирънс по Cockcroft-Gault5.00 лв.
ТропонинI ( Troponin I )28.00 лв.
Хомоцистеин(Homocysteine)30.00 лв.
Мед ( Cu ; Cupper )11.00 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )17.00 лв.
Орален глюкозо-толерантен тест7.00 лв.
Глюкоза - 0 мин0.00 лв.
Глюкоза - 60 min.0.00 лв.
Глюкоза - 120 min0.00 лв.
Глюкоза - 180 min.0.00 лв.
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)29.00 лв.
Венозен кр.зах.профил5.50 лв.
Cu0.00 лв.
Йонизиран Ca3.50 лв.
Цистатин C (Cystatin C )35.00 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7.00 лв.
Хемостаза
ПродуктЦена
Протромбиново време3.50 лв.
Време на кървене (Bleeding time)2.30 лв.
Вр. на съсирване1.80 лв.
APTT Активирано парц. тромбопл.време3.50 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )3.90 лв.
Д димер ( D-dimer ) платен21.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Окултни кръвоизливи5.00 лв.
Белтък в урина кол./24ч.5.00 лв.
Пикочна к-на в урина3.50 лв.
Захар1.50 лв.
Урина - общо химично изследване5.00 лв.
Креатинин в урина3.50 лв.
Нарко скан 6 ( наркотични вещества)15.50 лв.
Комбиниран тест за наркотични вещества15.50 лв.
Микроалбумин7.00 лв.
Урина - Седимент1.50 лв.
Хормони
ПродуктЦена
TSH ( Тиреотропен Хормон )15.00 лв.
Паратхормон ( 1-84 PTH)28.00 лв.
Тиреоглобулин ( маркер T )28.00 лв.
Калцитонин ( маркер Calcitonin )29.00 лв.
fT415.00 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )18.00 лв.
fT315.00 лв.
Estradiol (Естрадиол)15.00 лв.
Progesterone ( Прогестерон )15.00 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15.00 лв.
FSH ( Фоликул Стим. Хормон )15.00 лв.
Prolactin ( Пролактин )15.00 лв.
Testosterone ( Тестостерон )15.00 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21.00 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )16.00 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )18.00 лв.
Cortisol (Кортизол )18.00 лв.
Cortizol (Кортизол) - 16 часа18.00 лв.
Соматотропен хормон ( hGH )18.00 лв.
C-peptide ( C-пептид )16.00 лв.
N-MID Osteocalcin19.00 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )16.50 лв.
Insulin ( 60 m post 75g glucose )16.50 лв.
Insulin ( 120 m post 75g glucose )16.50 лв.
Insulin ( 180 m post 75g glucose )17.00 лв.
Insulin ( 240 m post 75g glucose )17.00 лв.
Renin ( Ренин в плазма )37.00 лв.
TSH рецепторни антитела ( TRAC )38.00 лв.
MAT (Антитела с/у тиреоидната пероксидаза-антиTPO)15.00 лв.
TAT (Антитиреоглоб. антитела Anti-Tg)15.00 лв.
N - mid osteocalcin19.00 лв.
Inhibin B (Инхибин Б)45.00 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон+)48.00 лв.
HOMA-INDEX за оценка на инсулинова резистентност (17.50 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )18.00 лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )37.00 лв.
Репродуктивни хормони55.00 лв.
Репродуктивни хормони - разширен95.00 лв.
Щитовидни хормони вкл.TSH38.00 лв.
Щитовидна функция25.00 лв.
Щитовидна функция - разширен92.00 лв.
EPO (Еритропоетин)38.00 лв.
TAT + MAT30.00 лв.
Beta-Cross Laps /serum20.00 лв.
Соматомедин С (IGF 1-Инсулиноподобен растежен ф.1)38.70 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Феритин ( Ferritin )18.00 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonin)45.00 лв.
Интерлевкин-6 (IL-6)29.00 лв.
Антикардиолипинови ат.(ACL)20.50 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени ат.(АНЦА)20.50 лв.
IgG6.00 лв.
IgA6.00 лв.
IgM6.00 лв.
С35.00 лв.
С45.00 лв.
Anti - CCP(Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)30.00 лв.
IgE- Total21.00 лв.
hsCRP8.00 лв.
C peptide0.00 лв.
HLA - B2722.00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )100.00 лв.
TB antigen - NIL0.00 лв.
Mitogen-NIL0.00 лв.
Резултат0.00 лв.
ANA скрининг21.00 лв.
ANA профил74.00 лв.
ASO4.50 лв.
RF4.50 лв.
HLA - B2723.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgA ( RF IgA )27.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgM ( RF IgM )27.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgG ( RF IgG )27.00 лв.
anti AMA-M2 IgG (Антимитохондриални антит.) колич.23.00 лв.
ActinAb IgG (Антигладкомускулни АТ/АГМА)23.00 лв.
Anti - APL - IgG(Анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
Anti - APL - IgМ(Анти фосфолипидни антитела) скр31.00 лв.
ANA профил74.00 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич31.00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела)31.00 лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )29.00 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА38.00 лв.
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен0.00 лв.
anti-PR3 (Proteinase3) количествен0.00 лв.
anti-β2 GP 1 IgG ( β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич27.00 лв.
anti-β2 GP 1 IgМ ( β2 Гликопротеин 1 IgМ АТ) колич27.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)27.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)27.00 лв.
Алфа1 антитрипсин28.00 лв.
Anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.36.00 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )21.00 лв.
Инфекциозна диагностика
ПродуктЦена
SARS-CoV-2 S-RBD IgG ( CLIA )27.00 лв.
SARS-CoV-2 NAb Вирус неутрализиращи антитела42.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative27.00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen test35.00 лв.
Сифилис (TPA)8.00 лв.
СПИН ( anti HIV 1/2 )12.00 лв.
Хепатит А (anti HAV- IgM)17.50 лв.
ХепатитА (Anti HAV IgM)0.00 лв.
Anti HAV (ХепатитА) total17.50 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total)19.00 лв.
Хепатит В ( HBsAg )11.00 лв.
HBsAg Quant ( количествен тест )19.00 лв.
HBeAg17.00 лв.
Анти - HBeAg17.00 лв.
HBeAg/HBsAg17.00 лв.
Anti - HBsAg17.00 лв.
Anti-HBc IgM17.00 лв.
Anti HBc total17.00 лв.
Хепатит С ( anti HCV )13.00 лв.
Хепатит D (anti-HDV total)18.00 лв.
Хламидия Pneumoniae IgM30.00 лв.
Хламидия Thrach.- IgG16.00 лв.
Хламидия Thrach.- IgM16.00 лв.
Хламидия Thrach. - IgA16.00 лв.
Хламидия Pneumoniae IgG31.00 лв.
Helikobakter pylori IgG,IgM,IgA10.00 лв.
Helicobacter Pylori антиген ( фецес)39.00 лв.
Токсоплазмоза Ig G-ELISA17.00 лв.
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA17.00 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA17.00 лв.
Токсоплазмоза IgG ( Toxoplasma gondii) CLIA17.00 лв.
Инфекц.мононукл. IgG и IgM37.00 лв.
Инфекц.мононукл. EBV EBNA IgG20.00 лв.
Инфекц.мононукл.( EBV VCA IgM)19.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)19.00 лв.
Лаймска болест IgG (Borrelia burgdorferi)22.00 лв.
Лаймска болестI gM (Borrelia burgdorferi)22.00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG44.00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM44.00 лв.
Грип тип А/B - бърз тест Influenza A/B15.00 лв.
Ехинококоза IgG ELISA17.00 лв.
Рубеола (Rubella IgG)18.00 лв.
Рубеола IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус IgM ( CMV Ig M)18.00 лв.
Цитомегаловирус IgG ( CMV Ig G)18.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19.00 лв.
Varicela zoster IgM24.00 лв.
Varicela zoster IgG24.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM ,IgG (HSV1)39.00 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG24.00 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM24.00 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41.00 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)28.00 лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG16.30 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgM28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgA28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgG28.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19.70 лв.
Mononucleosis inf.- rapid test7.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG22.00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )17.50 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG)17.50 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
CEA16.00 лв.
NSE24.00 лв.
CA 72-422.00 лв.
AFP16.00 лв.
CA 12516.00 лв.
CA 15-316.00 лв.
CA 19-916.00 лв.
PSA общ16.00 лв.
свободен PSA(fPSA)16.00 лв.
f PSA0.00 лв.
Общ бета ЧХГ( хорионгонадотропин)16.00 лв.
CYFRA 21-116.00 лв.
SCC22.00 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )30.00 лв.
маркер HE465.00 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )62.00 лв.
BMG (Бета 2 Микроглобулин)24.00 лв.
Туморна М2 ПК (Tumor M2-PK) - фецес32.00 лв.
маркер S-10053.00 лв.
fPSA (free)/tPSA(total)¹0.00 лв.
маркери fPSA / tPSA29.00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група с-ма ABO15.00 лв.
Кръвна група и Rh15.00 лв.
Лекарствено мониториране и витамини
ПродуктЦена
Карбамазепин ( Carbamazepine )25.00 лв.
Валпроева киселина ( Valproate )19.00 лв.
Фолат в серум ( Folate )19.00 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)24.00 лв.
Витамин В12 ( Vit. B12 )19.00 лв.
Литий ( Li ; Lithium )15.00 лв.
Фолат в еритроцити24.00 лв.
Дигоксин (Digoxin)14.70 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Микробиологично изсл. фекал. маса 02.12 по НЗОК0.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Ларва Мигренс Ig G - ELISA17.00 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA17.00 лв.
Серологично изследване за ехинококоза17.00 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA17.00 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA17.00 лв.
Микроскопско изследване за паразити 04.01 по НЗОК0.00 лв.
Трихинелоза Ig G – ELISA18.00 лв.
Ехинококоза IgG – ELISA (Echinococcus)17.70 лв.
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Пакет микробиология ЗДРАВНА КНИЖКА/ДЕТСКА ГРАДИНА15.00 лв.
Пакет паразитология ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА17.00 лв.
Изследвания за здравна книжка/детска градина23.00 лв.
ХЕМАТОЛОГИЯ0.00 лв.
Алергология
ПродуктЦена
Мляко ( Milk; f2)29.00 лв.
Глутен ( Gluten; f79 )29.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена198.00 лв.
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )33.00 лв.
Други
ПродуктЦена
Такса вземане на биологичен материал3.00 лв.
Домашно посещение (вкл. венепункция)15.00 лв.
Дубликат на резултат1.00 лв.
Пенсионери-такса за биологичен материал3.50 лв.
Дубликат на резултат/пенсионери/0.50 лв.
Такса за биологичен материал4.50 лв.
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен37.00 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоф.,Хемогл,Трансферин-кач29.00 лв.
Разни
ПродуктЦена
Глюкоза - капил. (Бекман)2.50 лв.
Такса за урина2.50 лв.
Домашно посещение за венепункция15.00 лв.
Influenza A/B15.00 лв.
Глюкоза - 180 мин.3.00 лв.
Глюкоза - 240 мин.3.00 лв.