Ценоразпис Лаборатория

ДКЦ VI - София ЕООД 
София, ул."Коньовица" 65 тел.: 92-13- 253 и 92-13- 279
Ценоразписът е актуален към дата: 2.2.2017 г. 14:45:28
Биохимия
ПродуктЦена
Глюкоза3.00 лв.
Уреа2.50 лв.
Креатинин2.50 лв.
Пикочна киселина2.50 лв.
Билирубин - общ2.50 лв.
Билирубин - директен2.50 лв.
Общ белтък2.50 лв.
Албумин2.50 лв.
CRP (С-реактивен протеин)4.50 лв.
Fe3.50 лв.
Натрий3.50 лв.
Калий3.50 лв.
Хлориди3.50 лв.
Калций3.50 лв.
Йонизиран калций3.50 лв.
Фосфор3.50 лв.
Магнезий5.00 лв.
TЖСК6.00 лв.
АСАТ- ASAT3.00 лв.
АЛАТ-ALAT3.00 лв.
Креатинкиназа - CPK3.00 лв.
Гама-GT3.00 лв.
Алк. ALP3.00 лв.
LDH3.00 лв.
Алфа - Амилаза3.00 лв.
Холестерол-общ2.50 лв.
Холестерол - HDL3.50 лв.
LDL-Холестерол3.50 лв.
VLDL3.50 лв.
Триглицериди2.50 лв.
Липиден профил10.50 лв.
Амилаза - урина4.00 лв.
Калций в диуреза3.50 лв.
Фосфор в диуреза3.50 лв.
Остатъчен азот0.00 лв.
Липаза3.00 лв.
HbA1C (NGSP)9.50 лв.
Натрий и калий комплексно6.00 лв.
Маркер за костно разграждане за д-ка на остеопороз20.00 лв.
hs CRP8.00 лв.
Церулоплазмин19.00 лв.
Фолиева киселина19.00 лв.
UIBC(ЖСК)0.00 лв.
T HB0.00 лв.
Hb A10.00 лв.
Кръвно-захарен профил5.50 лв.
Kреатининов клирънс по Cockcroft-Gault5.00 лв.
ТропонинI ( Troponin I )28.00 лв.
Хомоцистеин(Homocysteine)30.00 лв.
Мед ( Cu )11.00 лв.
Цинк ( Zn )12.00 лв.
Глюкоза - 0 мин3.00 лв.
Глюкоза - 60 min.3.00 лв.
Глюкоза - 120 min3.00 лв.
Хематология
ПродуктЦена
СУЕ (Wgr.)2.00 лв.
Mорфология на еритр.2.50 лв.
СУЕ (ESR микро метод)2.00 лв.
Пълна кръвна картина - 22 пок.5.50 лв.
ДКК- микроскопия3.50 лв.
Ret.(ретикулоцити)2.50 лв.
Комплексна кр. картина9.50 лв.
Таласемия и хемоглобинози21.00 лв.
Хемостаза
ПродуктЦена
Протромбиново време- INR (с манипулация)3.50 лв.
Време на кървене1.80 лв.
Вр. на съсирване1.80 лв.
PT- Quick Протромб. време в % по Квик3.50 лв.
APTT Активирано парц. тромбопл.време3.50 лв.
Фибриноген3.50 лв.
D-dimer20.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Окултни кръвоизливи5.00 лв.
Белтък в урина кол./24ч.3.50 лв.
Пикочна к-на в урина3.50 лв.
Захар1.50 лв.
Седимент - ориент.изсл.1.50 лв.
Урина - общо химично изследване1.50 лв.
Креатинин в урина3.50 лв.
Нарко скан 6 ( наркотични вещества)15.50 лв.
Комбиниран тест за наркотични вещества15.50 лв.
Микроалбумин7.00 лв.
Хормони
ПродуктЦена
TSH15.00 лв.
Паратхормон20.00 лв.
Тиреоглобулин28.00 лв.
fT415.00 лв.
ACTH18.00 лв.
fT315.00 лв.
Estradiol15.00 лв.
Progesteron15.00 лв.
LH15.00 лв.
Fol.SH15.00 лв.
Prolactin15.00 лв.
Testosteron15.00 лв.
17 алфа OH progesteron21.00 лв.
4-androstendion16.00 лв.
DHEA-S18.00 лв.
Кортизол 8 часа18.00 лв.
Кортизол 18 часа18.00 лв.
Соматотропен хормон18.00 лв.
С - пептид16.00 лв.
N-MID Osteocalcin19.00 лв.
Insulin ( серумен инсулин )16.50 лв.
Серумен инсулин - 60 мин.16.50 лв.
Серумен инсулин - 120 мин.16.50 лв.
Имунореактивен инсулин ( IRI - 0 мин.16.50 лв.
Имунореактивен инсулин ( IRI ) -60 мин.16.50 лв.
Имунореактивен инсулин ( IRI - 120 мин.16.50 лв.
Ренин37.00 лв.
TSH рецепторни антитела38.00 лв.
Серумен инсулин - 180 мин.17.00 лв.
Серумен инсулин - 240 мин.17.00 лв.
MAT (Антитела с/у тиреоидната пероксидаза-антиTPO)15.00 лв.
TAT (Антитиреоглоб. антитела Anti-Tg)15.00 лв.
N - mid osteocalcin19.00 лв.
Inhibin B45.00 лв.
AMH ( анти Мюлеров хормон)38.00 лв.
HOMA-INDEX за оценка на инсулинова резистентност (17.50 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин-SHBG18.00 лв.
Алдостерон37.00 лв.
Репродуктивни хормони55.00 лв.
Разни
ПродуктЦена
Глюкоза - капил. (Бекман)2.50 лв.
Орален глюкозо-толерантен тест5.40 лв.
Венозен кр.зах.профил5.50 лв.
Такса за урина1.00 лв.
Домашно посещение за венепункция12.00 лв.
Influenza A/B15.00 лв.
Глюкоза - 180 мин.3.00 лв.
Глюкоза - 240 мин.3.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Антикардиолипинови ат.(ACL)20.50 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени ат.(АНЦА)20.50 лв.
IgG6.00 лв.
IgA6.00 лв.
IgM6.00 лв.
TAT + MAT30.00 лв.
С35.00 лв.
С45.00 лв.
Anti - CCP(Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)30.00 лв.
IgE- Total21.00 лв.
hsCRP8.00 лв.
HLA - B2722.00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )100.00 лв.
TB antigen - NIL0.00 лв.
Mitogen-NIL0.00 лв.
Резултат0.00 лв.
ANA скрининг18.00 лв.
ASO4.50 лв.
RF4.50 лв.
HLA - B2723.00 лв.
Ferritin14.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgA ( RF IgA )27.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgM ( RF IgM )27.00 лв.
Ревматоиден Фактор IgG ( RF IgG )27.00 лв.
anti AMA-M2 (Антимитохондриални антит.) колич.22.00 лв.
ActinAb (Антигладкомускулни АТ/АГМА)22.00 лв.
Anti - APL - IgG(Анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
Anti - APL - IgМ(Анти фосфолипидни антитела) скр31.00 лв.
ANA профил74.00 лв.
Инфекциозна диагностика
ПродуктЦена
Сифилис (TPA)8.00 лв.
СПИН ( anti HIV 1/2 )12.00 лв.
Хепатит В ( HBsAg )6.00 лв.
Хепатит С ( anti HCV )13.00 лв.
Хепатит А (anti HAV- IgM)17.50 лв.
Anti HAV (ХепатитА) total17.50 лв.
HBeAg17.00 лв.
Анти - HBeAg17.00 лв.
HBeAg/HBsAg17.00 лв.
Anti - HBsAg17.00 лв.
Anti-HBc IgM17.00 лв.
Anti HBc total17.00 лв.
Хепатит D (anti-HDV total)18.00 лв.
Хламидия Pneumoniae IgM30.00 лв.
Хламидия Thrach.- IgG16.00 лв.
Хламидия Thrach.- IgM16.00 лв.
Хламидия Thrach. - IgA16.00 лв.
Хламидия Pneumoniae IgG31.00 лв.
Strep A - стрептококов Аg в гърлен секрет10.00 лв.
Helikobakter pylori IgG,IgM,IgA10.00 лв.
Helicobacter Pylori антиген ( фецес)27.00 лв.
Токсоплазмоза Ig G-ELISA17.00 лв.
Токсоплазмоза Ig М17.00 лв.
Токсоплазмоза IgG - РПХА22.00 лв.
Инфекц.мононукл. IgG и IgM37.00 лв.
Инфекц.мононукл. EBV EBNA IgG20.00 лв.
Инфекц.мононукл.( EBV VCA IgM)19.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)19.00 лв.
Лаймска болестI gM (Borrelia burgdorferi)22.00 лв.
Лаймска болест IgG (Borrelia burgdorferi)22.00 лв.
Ехинококоза IgG ELISA, РПХА17.00 лв.
ХепатитА (Anti HAV IgM)0.00 лв.
Рубеола IgG18.00 лв.
Рубеола IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус IgM ( CMV Ig M)18.00 лв.
Цитомегаловирус IgG ( CMV Ig G)18.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19.00 лв.
Varicela zoster IgM24.00 лв.
Varicela zoster IgG24.00 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total)19.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)39.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
CEA16.00 лв.
NSE24.00 лв.
CA 72-422.00 лв.
AFP16.00 лв.
CA 12516.00 лв.
CA 15-316.00 лв.
CA 19-916.00 лв.
PSA общ16.00 лв.
свободен PSA16.00 лв.
f PSA свободен / PSA общ %0.00 лв.
Общ бета ЧХГ( хорионгонадотропин)16.00 лв.
CYFRA 21-116.00 лв.
SCC22.00 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )30.00 лв.
маркер HE465.00 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )72.00 лв.
BMG (Бета 2 Микроглобулин)24.00 лв.
Туморна М2 ПК (Tumor M2-PK) - фецес32.00 лв.
Други
ПродуктЦена
Такса вземане на биологичен материал3.00 лв.
Cu0.00 лв.
Beta-Cross Laps /serum20.00 лв.
Домашно посещение (вкл. венепункция)12.00 лв.
Дубликат на резултат1.00 лв.
Пенсионери-такса за биологичен материал2.00 лв.
Дубликат на резултат/пенсионери/0.50 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група с-ма ABO15.00 лв.
Кръвна група и Rh15.00 лв.
Лекарствено мониториране и витамини
ПродуктЦена
Карбамазепин25.00 лв.
Фолат в серум19.00 лв.
Vitamin D total (25 - ОНVitD)21.00 лв.
Vit. B1217.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Ларва Мигренс Ig G - ELISA17.00 лв.
Паразитолог.изсл.за детска гр.8.00 лв.
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G17.00 лв.
Серологично изследване за ехинококоза17.00 лв.
Диагностични пакети
ПродуктЦена
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА/ДЕТСКА ГРАДИНА15.00 лв.
Чревно носителство (фецес/анален секрет)0.00 лв.
Изследване за патогенни микроорганизми(аеробни)0.00 лв.
Изследване за ЕРЕС0.00 лв.
Пакет ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА28.00 лв.
Морфологични изследвания на фецес11.00 лв.
Перианален отпечатък(скоч лента Острици)0.00 лв.